OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Ur. broj: 501/18

U Slavonskom Brodu, 11.10.2018.

Sukladno čl. 10. i 12. Zakona o radu (NN 34/14), čl. 34. i 35. Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), čl.6., 13., 15., i 16. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Slavonski Brod te u skladu s Odlukom Upravnog vijeća Gradske knjižnice Slavonski Brod sa  17. sjednice održane 10.10.2018. godine, v.d. ravnateljice Gradske knjižnice Slavonski Brod raspisuje :

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

  1.  POMOĆNI KNJIŽNIČAR 

1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi obavljanja poslova pomoćnog knjižničara na

Informativno – posudbenom odjelu, a najduže do povratka djelatnice s bolovanja.

 

Prilozi:
1. Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme (pdf)

Poveznice:
Ministarstvo hrvatskih branitelja, Zapošljavanje
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

Nalazite se ovdje: Knjižnica Natječaji OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme