Članarina

Pravo korištenja uslugama Knjižnice imaju građani Republike Hrvatske sa stalnim boravkom na području Brodsko-posavske županije te učenici i studenti s područja drugih županija a koji se školuju na području Brodsko-posavske županije.

1. Članarina na Odjelu za odrasle..........................................................................80,00 kn
2. Članarina na Dječjem odjelu..............................................................................80,00 kn
3. Članarina za drugo dijete na Dječjem odjelu.....................................................50,00 kn
4. Članarina za treće i svako sljedeće dijete................................................... bez naknade
5. Članarina za umirovljenike.................................................................................40,00 kn
6. Članarina za studente.........................................................................................40,00 kn
7. Članarina za nezaposlene...................................................................................40,00 kn
8. Kolektivna članarina..........................................................................................60,00 kn
9. Obiteljska članarina.........................................................................................120,00 kn
10.Turistička članarina ( 3 mjeseca )......................................................................30,00 kn
11. Polugodišnja članarina.....................................................................................40,00 kn

Pristupnica za upis ili obnovu članarine

Nalazite se ovdje: Usluge Članarina