Ostale usluge

Korištenje interneta je posebna usluga koju Gradska knjižnica nudi svojim korisnicima. Naknada iznosi 10,00 kn po satu.

Printanje (ispis) Web stranica na crnobijelom laserskom pisaču iznosi 1,00 kn po stranici, a na laserskom pisaču u boji - 5 kn po stranici.

Gradska knjižnica je u mogućnosti svojim korisnicima ponuditi i uslugu fotokopiranja knjižnične građe. Za fotokopiranje knjižnične građe u crnobijeloj tehnici plaća se naknada od 1,00 kn po stranici, a za one u boji 5,00 kn po stranici.

Uslugu skeniranja knjižne građe korisnici mogu koristiti na dva načina:

1. skeniranje + kopiranje na disketu, USB diks ili CD-ROM
2. skeniranje + printanje na laserskom printeru

Naknada za uslugu skeniranja iznosi 5,00 kn po jednoj skeniranoj građi.

Računala spojena na internet u iznimnim slučajevima mogu se koristiti za pregledavanje i pisanje dokumenata u svojstvu usluge koju nazivamo rad na osobnom računalu. Naknada za takav rad je ista kao i za korištenje interneta - 10,00 kn za 1 sat - ali bez naplaćivanja eventualnog printanja stranica.

Nalazite se ovdje: Usluge Ostale usluge