Službeni dokumenti

AKTI

Statut gradske knjižnice Slavonski Brod
Izmjena i dopuna Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Slavonski Brod
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga Gradske knjižnice Slavonski Brod
Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o radu Gradske knjižnice Slavonski Brod, 9. 1. 2019.
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Gradske knjižnice Slavonski Brod, 9. 1. 2019.
Pravilnik o ustupanju javnih prostora Gradske knjižnice Slavonski Brod, 15. 5. 2019.
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivnskog i registraturnog gradiva Gradske knjižnice Slavonski Brod, 15. 5. 2019.
Pravilnik o provedbi videonadzora, 22. 5. 2018.
Odluka o visini novčanih naknada usluga Gradske knjižnice Slavonski Brod, 15. 5. 2019.
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara

OSTALI DOKUMENTI

Strateški plan Gradske knjižnice Slavonski Brod 2018.-2023.
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

IZVJEŠĆE O RADU

2018.

Izvješće o radu knjižnice za 2018. godinu
Kalendar događanja za 2018. godinu

2017.

Izvješće o radu knjižnice za 2017. godinu
Kalendar događanja za 2017. godinu

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

2019.

Financijski plan za 2019.
Procedura stvaranja obveza za 2019.
Plan nabave za 2019.

2018.

Financijski plan za 2018.
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Bilješke uz financijska izvješća za 2018. godinu 
Procedura stvaranja obveza za 2018.
Plan nabave za 2018.

2017.

Financijsko izvješće za 2017. godinu
Bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu
Plan nabave za 2017.
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima za 2017.
Procedura stvaranja obveza za 2017.
Procedura naplate vlastitih prihoda 2017.

2016.

Financijsko izvješće za 2016. godinu
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje op računima za 2016.
Procedura stvaranja obveza za 2016.
Plan nabave za 2016.

2015.

Financijsko izvješće za 2015. godinu
Plan nabave za 2015
Procedure stvaranja obveza za 2015.
Procedure  zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima za 2015.

2014.

Procedure stvaranja obveza za 2014.
Plan nabave za 2014.
Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2014.-31.12.2014.
Odluka o nabavi roba i usluga

2013.

Zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima

 

UPRAVNO VIJEĆE

Članovi:

Mihaela Nikoljačić, predstavnica osnivača, predsjednica
Lidija Mioč, predstavnica osnivača
Marina Zirdum, predstavnica osnivača
Davor Cibula, predstavnik osnivača
Mato Njivojda, predstavnik zaposlenika

Poslovnik o radu Upravnog vijeća
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog vijeća

Obavijest o načinu omogućavanja neposrednog uvida u rad tijela:

Gradska knjižnica Slavonski Brod osigurava neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na način da zainteresirani građani mogu prisustvovati sjednicama. Sjednicama Upravnog vijeća mogu prisustvovati najviše tri osobe. Gradska knjižnica Slavonski Brod prilikom osiguravanja neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća obvezna je voditi računa o redoslijedu prijavljivanja. Građani koji žele ostvariti pravo na neposredan uvid u rad tog tijela obvezni su ispuniti obrazac koji mogu preuzeti ovdje te isti ispuniti i uputiti na e-mail adresu službenika za informiranje –Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona. Ova se obveza primarno odnosi na državna tijela te predstavnička tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave, kao i druga tijela javne vlasti kada je to opravdano. Građani mogu podnijeti predstavku Povjereniku za informiranje ako uoče nepravilnosti u osiguravanju javnosti rada.

Zaključci sjednica Upravnog vijeća:

2019.

24. sjednica Upravnog vijeća, 15.5.2019. (pdf)
       - Odluka o visina novčanih naknada usluga Gradske knjižnice Slavonski Brod (pdf)
       - Odluka povodom 71. obljetnice Gradske knjižnice Slavonski Brod (pdf)
23. sjednica Upravnog vijeća, 7.3.2019. (pdf)
       - Odluka o prihvaćanju prijedloga Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod (pdf)
22. sjednica Upravnog vijeća, 1.2.2019. (pdf)
       - Odluka o povećanju osnovica za obračun plaća (pdf)
21. sjednica Upravnog vijeća, 30.1.2019. (pdf)
       - Odluka kojom se usvaja Izvješće o radu s financijskim pokazateljima za razdoblje 1.1.2018.-31.12.2018. (pdf)
20. sjednica Upravnog vijeća, 15.1.2019. (pdf)
       - Odluka o davanju prijedloga za imenovanje ravnateljice Gradske knjižnice Slavonski Brod (pdf)
19. sjednica Upravnog vijeća, 9.1.2019. (pdf)
       -
 Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Gradske knjižnice Slavonski Brod (pdf)

2018.

18. sjednica Upravnog vijeća, 21.12.2018. (pdf)
       - Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja-ice Gradske knjižnice Slavonski Brod (pdf)
       - Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu provjere znanja i sposobnosti za imenovanje ravnatelja-ice Gradske knjižnice Slavonski Brod (pdf)
       - Odluka o usvajanju financijskog plana za 2019. godinu (pdf)
       - Odluka o usvajanju plana nabave za 2019. godinu (pdf)
17. sjednica Upravnog vijeća, 10.10.2018. (pdf)
       - Odluka o raspisivanju i objavljivanju Oglasa za prijem na rad na određeno vrijeme (jedan izvršitelj) II
16. sjednica Upravnog vijeća, 31.8.2018. (pdf)
       - Odluka o raspisivanju i objavljivanju Oglasa za prijem na rad na određeno vrijeme (jedan izvršitelj) (pdf)
15. sjednica Upravnog vijeća, 9.7.2018. (pdf)
       - Odluka kojom se usvaja Izvješće o radu s financijskim pokazateljima za razdoblje 1.1.2018.-30.6.2018. (pdf)
14. sjednica Upravnog vijeća, 28.6.2018. (pdf)
13. sjednica Upravnog vijeća, 26.6.2018. (pdf)
12. sjednica Upravnog vijeća, 21.5.2018. (pdf)
       - Odluka povodom 70. obljetnice Gradske knjižnice Slavonski Brod (pdf)
11. sjednica Upravnog vijeća, 11.5.2018. (pdf)
       - Odluka o usvajanju Pravilnika o radu Gradske knjižnice Slavonski Brod (pdf)
       - Odluka o usvajanju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Slavonski Brod (pdf)
       - Odluka o osnivanju Odjela s javnošću i marketinga (pdf)
       - Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju pomoćnice ravnatelja (pdf)
       - Odluka o raspisivanju i objavljivanju oglasa za prijem na rad na određeno vrijeme (dva izvršitelja) (pdf)
10. sjednica Upravnog vijeća, 30.1.2018. (pdf)
       - Odluka kojom se usvaja Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice za razdoblje 1.1.2017.-31.12.2017. (pdf)
9. sjednica Upravnog vijeća, 18.1.2018. (pdf)
    - Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Slavonski Brod (pdf)
    - Odluka o ponudi novog ugovora o radu Ivanu Stipiću (pdf)
8. sjednica Upravnog vijeća, 17.1.2018. (pdf)
    - Odluka o poništenju natječaja za ravnatelja-icu Gradske knjižnice Slavonski Brod (pdf)

 

 

KNJIŽNIČARSKI PROPISI

ZAKONI

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019.
Zakon o ustanovama
Zakon o ustanovama - 2
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

 

PRAVILNICI, STANDARDI

Pravilnik o otpisu i reviziji knjižnične građe
Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o Upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu
Pravilnik o polaganju stručnih ispita u knjižničarskoj struci s programom stručnih ispita
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
Standardi za narodne knjižnice u RH
Standardi za školske knjižnice

 

OSTALO

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Pristupnica za upis ili obnovu članarine
Nalazite se ovdje: Knjižnica Službeni dokumenti